Sắp có quy định nhiều người mong đợi: Điều kiện hưởng lương hưu đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian BHXH tự nguyện

(PLVN) - Trong Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động (NLĐ) vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vừa có thời gian BHXH tự nguyện.

Sắp có quy định nhiều người mong đợi: Điều kiện hưởng lương hưu đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian BHXH tự nguyện

Theo Dự thảo, điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 219 của Bộ luật lao động. Công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại một phụ lục riêng ban hành kèm theo Nghị định.

Riêng đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, dự thảo Nghị định đề xuất điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 6, cụ thể như sau:

a) Đối với NLĐ có tổng thời gian đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 219 của Bộ luật lao động và Điều 3 của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này.

b) Đối với NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo các điểm a, b khoản 1 Điều 219 của Bộ luật lao động và Điều 3, Điều 4 của Nghị định này.

c) Đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật lao động mà bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được hưởng lương hưu khi có yêu cầu.

NLĐ hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2021 thì điều kiện hưởng lương hưu vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội.

Về thời gian thực hiện, dự thảo Nghị định nêu: Người lao động hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 trở đi thì điều kiện hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 219 của Bộ luật lao động và quy định tại Nghị định này. Riêng trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu tháng 12/2020 và hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 thì vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội.

Từ ngày 01/01/2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo các Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật bảo hiểm xã hội được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định này.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm