Sẽ có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

(PLO) -Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy.

Sẽ có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

Dự thảo Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với trạm bơm nước chữa cháy và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn thiết kế, lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành trạm bơm nước chữa cháy. 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với trạm bơm nước chữa cháy và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn thiết kế, lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành trạm bơm nước chữa cháy.

Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy của các tài liệu chuẩn phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.

Cùng với việc áp dụng quy chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác có liên quan.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, lắp đặt, vận hành, quản lý trạm bơm nước chữa cháy trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này.../.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm