Sẽ phải có giấy phép khi sản xuất hay kinh doanh thuốc lá.

(PLO) -Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Sẽ phải có giấy phép khi sản xuất hay kinh doanh thuốc lá.

Siết chặt quản lý hơn về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP bổ sung, kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định của nhà nước.

Đối tượng kinh doanh trong diện phải có giấy phép theo quy định bao gồm: Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Hình minh họa

Cụ thể, thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để bán cho các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá hoặc bán tại các điểm bán lẻ của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá là đối tượng phân phối sản phẩm thuốc lá đến trực tiếp người tiêu dùng. Nguồn nhập hàng hóa có thể là từ thương nhân bán buôn hoặc nhập từ nhà sản xuất. Tất cả đều phải được cấp phép theo quy định của nhà nước./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm