Sếp Ngân hàng Nhà nước không được đi nước ngoài theo lời mời của doanh nghiệp

(PLO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra Chỉ thị 03/CT-NHNN có hiệu lực từ 23/7 về tăng cường quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo chỉ thị này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phải cân nhắc kỹ việc đi công tác nước ngoài và thực hiện các yêu cầu sau đây:

- Không bố trí hai lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn công tác nước ngoài.

- Không tham gia đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

- Lãnh đạo chủ chốt không đi công tác nước ngoài quá hai lần một năm (trường hợp đặc biệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định).

- Không quá 10 người/đoàn (đối với đoàn quan trọng, có sự tham gia của nhiều cấp, ngành, cần có số thành viên tham gia hợp lý và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền).

- Mỗi nước thăm không quá ba ngày (không tính thời gian đi và về).

- Trường hợp đi thăm nhiều nước, cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi thăm gần nhau, trong cùng khu vực và không đi quá ba nước trong cùng một chuyến công tác.

- Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn kinh phí khi đi công tác nước ngoài.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm