Thông tin cá nhân được bảo vệ trên không gian mạng

(PLO) - Luật An ninh mạng có làm lộ thông tin cá nhân không và luật này bảo vệ thông tin cá nhân được thực hiện như thế nào?

Thông tin cá nhân được bảo vệ trên không gian mạng

HỏiSự cố Facebook làm lộ thông tin cá nhân của 87 triệu người sử dụng tài khoản này trên thế giới, trong đó có hàng nghìn người dùng Facebook ở Việt Nam khiến tôi cảm thấy bất an khi tham gia mạng xã hội này. Tôi được biết, Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua trong tháng 6 có quy định về bảo vệ thông tin cá nhân. Đề nghị Quý báo cho biết, Luật An ninh mạng có làm lộ thông tin cá nhân không và luật này bảo vệ thông tin cá nhân được thực hiện như thế nào? Quốc Hùng (Hà Nội)

Trả lời: Trước hết phải khẳng định, Luật An ninh mạng không làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng. Luật An ninh mạng còn có quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Điều 21, Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác”.

Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định vể bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền bất khả xâm về đời sống riêng tư của Hiến pháp hiện hành. Chính vì thế, thông tin cá nhân được Luật này bảo vệ chặt chẽ. Theo đó, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng.

Các hành vi như chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ, xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của người khác mà chưa được phép của người sử dụng hoặc trái quy định của pháp luật sẽ bị xử lý.

Luật An ninh mạng cũng quy định, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nếu lạm dụng, làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tranh chấp

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tranh chấp

(PLVN) - Đất được hưởng thừa kế nhưng chính quyền địa phương lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người khác thì người hưởng thừa kế phải làm đòi hỏi quyền lợi của mình như thế nào? Giải đáp sau đây của Luật sư Lê Ngọc Khánh sẽ trả lời những thắc mắc của bạn đọc xung quanh vấn đề này.
Đọc thêm