Thủ tục chứng thực chữ ký

(PLO) - Bạn Nguyễn Thị Nhung (An Giang) hỏi: Tôi muốn chứng thực chữ ký nhưng không có chứng minh nhân dân gốc, chỉ có chứng minh photo công chứng, có được không?

Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) trả lời: Khoản 1  Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định: “Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây: a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký”

Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp không được chứng thực chữ ký, bao gồm: “1. Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.

3. Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

4. Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác”

Theo quy định trên, khi thực hiện chứng thực chữ kí, bạn có thể xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu có giá trị sử dụng. Vì vậy, căn cứ theo các quy định nói trên, trong trường hợp bạn hỏi, bạn có thể chứng thực chữ kí. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm