Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới ban hành Quyết định số 1540/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
Quyết định này bãi bỏ danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được công bố tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009; Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 16/7/2012; Quyết định số 2258/QĐ-BTP ngày 9/9/2013 và Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 Quyết định số 1540/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành từ 6/7/2018.

Theo Quyết định, có 4 Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý là: Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư; Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Quyết định cũng sửa đổi thủ tục hành chính cấp tỉnh: Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

Quyết định đồng thời quy định rõ thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, Phí và lệ phí; Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính...

Quyết định quy định cụ thể thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm