Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(PLO) - Bạn đọc từ mail linhanh… hỏi: Tôi ở một xã miền núi, xin hãy cho biết tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì cần các thủ tục gì và đăng ký tham gia ở đâu? Và xin cho biết mức đóng hàng tháng và mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHYT theo hộ gia đình? Tôi muốn tham gia BHYT theo hộ gia đình, xin hãy cho biết tôi cần chuẩn bị các hồ sơ thủ tục gì và tôi có thể đăng ký tham gia ở đâu?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì người tham gia kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình bạn bổ sung giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể” (nếu có) hoặc bổ sung giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có), chi tiết tại Phụ lục 03 Quyết định số 595/QĐ-BHXH. 

Bạn có thể đến các điểm thu, đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. Thông tin các điểm thu, đại lý thu được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam qua địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/diem-thu-dai-ly.aspx

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình quy định: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định.

Cùng chuyên mục
Người di cư tự do có được tham gia bầu cử?

Người di cư tự do có được tham gia bầu cử?

(PLVN) - Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử, tuy nhiên, mỗi công dân lại có quyền khác nhau khi cầm lá phiếu.
Đọc thêm