Tính mức đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

(PLO) - Bạn đọc từ email ketoan… hỏi: Công ty em làm bên xây dựng chuyên về nhân công, vậy cho em hỏi mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho công nhân như thế nào? Nếu tháng công nhân không làm việc thì không phải đóng BHXH đúng không vì họ không có thu nhập. Quy định mức lương ngày nhưng nếu họ làm ít ngày mà thu nhập chỉ vài trăm đến một triệu thì đóng theo thực tế phát sinh phải không?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định của Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) hiện nay là 32% tiền lương tháng  àm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; trong đó: Công ty (đơn vị sử dụng lao động) đóng bằng 21,5%, người lao động đóng bằng 10,5%. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật về lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 85, khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp) không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Cùng chuyên mục
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tranh chấp

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tranh chấp

(PLVN) - Đất được hưởng thừa kế nhưng chính quyền địa phương lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người khác thì người hưởng thừa kế phải làm đòi hỏi quyền lợi của mình như thế nào? Giải đáp sau đây của Luật sư Lê Ngọc Khánh sẽ trả lời những thắc mắc của bạn đọc xung quanh vấn đề này.
Đọc thêm