Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 3 Nghị quyết

(PLO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV vừa thông qua 3 Nghị quyết tại Phiên họp thứ 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  thông qua 3 Nghị quyết

Cụ thể: Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH, Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH; Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Theo Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức, hai bên sẽ phối hợp trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của các tòa án quân sự; phối hợp trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ Tòa án quân sự; cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm quân nhân và dự toán kinh phí hoạt động của các Tòa án quân sự. Khi cần thiết, Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng trao đổi, phối hợp về các nội dung khác trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức.

Còn Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH, Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH (Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14) quy định chi tiết về trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của QH, UBTVQH; tổ chức chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp QH, phiên họp UBTVQH; tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của QH, UBTVQH; tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH; điều hòa hoạt động của các đoàn giám sát chuyên đề, hoạt động giải trình tại các cơ quan của QH; xem xét việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị giám sát; một số nội dung về công tác bảo đảm, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát.

Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 quy định nhiệm vụ của Chính phủ trong việc tổ chức lập; nhiệm vụ của các cơ quan của QH trong việc thẩm tra; nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong việc trình QH và tham gia xem xét, thẩm tra cùng với các cơ quan của QH, Chính phủ; UBTVQH quyết định hoặc cho ý kiến với các báo cáo. Cụ thể, trình QH quyết định về kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương; việc lập lại hoặc điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trong trường hợp cần thiết. 

Bên cạnh đó, trình QH tham khảo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia khi xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hàng năm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

(PLVN) - Điều kiện cấp Giấy phép lái tàu tuyến đường sắt đô thị; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá XNK... là những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4. 
Đọc thêm