Tuyên Quang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh dưới 10%

(PLVN) - Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Tuyên Quang giảm 16,01%, ước thực hiện hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn dưới 10% ...

 

Ông Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46.

Ông Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46.

Thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 16,01% (từ 27,81 đầu năm 2016 xuống còn 11,8% cuối năm 2019), bình quân giảm 4%/năm, hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và mục tiêu Nghị quyết số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo Lâm Bình, Na Hang giảm bình quân 5,57%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo (xã thực hiện chương trình 135) giảm bình quân 6,91% năm… Ước thực hiện hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn dưới 10% ...

Tại Hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 17/9, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang công tác thực hiện giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả đáng mừng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vẫn còn hạn chế, việc triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, kế hoạch, giảm nghèo đôi lúc chưa kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác giảm nghèo, tập trung bố trí nguồn lực, kịp thời giải ngân nguồn vốn để người dân, hộ nghèo được tiếp cận, đẩy mạnh phát triển sản xuất tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm