Chế độ, chính sách mới đối với dân quân tự vệ

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (Nghị định 72) quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ (DQTV) về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020, thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật DQTV.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định 72, ngoài các đơn vị tự vệ do Quân chủng Hải quân quản lý như: Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nhà nước có phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển; đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân; các đơn vị DQTV còn lại do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp tỉnh quản lý và phân cấp cho Ban CHQS cấp huyện quản lý.

Theo Nghị định 72, phụ cấp chức vụ chỉ huy DQTV được chi trả theo tháng, mức hưởng như sau: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên ban CHQS cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên ban CHQS cơ quan, tổ chức: 357.600 đồng.

Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó ban CHQS cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó ban CHQS cơ quan, tổ chức; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, chính trị viên Hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên Hải đội dân quân thường trực; Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội DQTV cơ động: 327.800 đồng.

Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn; Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên Phó Hải đoàn; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên Phó Hải đội dân quân thường trực; Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên Phó Đại đội DQTV cơ động: 312.900 đồng.

Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên Hải đội; Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân thường trực: 298.000 đồng.

Thôn đội trưởng: 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ Trung đội trưởng dân quân tại chỗ.

Trường hợp thôn chỉ tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800 đồng. Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên Phó Đại đội; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên Phó Hải đội: 223.500 đồng. Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân thường trực: 178.800 đồng. Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng: 149.000 đồng.

Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, Thôn đội trưởng; Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực; chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã.

Nghị định 72 cũng quy định về định mức bảo đảm trợ cấp, tiền ăn đối với dân quân thường trực; định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân khi làm nhiệm vụ, trừ dân quân thường trực; chế độ, chính sách đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ; điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho DQTV không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương; điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho DQTV không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Trong năm 2021 khoảng 75 triệu người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Trong năm 2021 khoảng 75 triệu người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19

(PLVN) - Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 vừa được Chính phủ ban hành nêu rõ, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên: Số lượng khoảng 150 triệu liều.
Đọc thêm