Huyện Việt Yên - Bắc Giang: 100% khu dân cư có người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

(PLVN) - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Việt Yên cho biết, ngày 14/4 vừa qua đã đưa ra báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.


Trụ sở HĐND, UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Trụ sở HĐND, UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, ngày 16/3/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử về nội dung, trình tự, cách thức tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho các ứng cử viên theo đúng quy định tại Điều 54, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn về bầu cử.

Theo báo cáo, tổng số có 58 Hội nghị lấy ý kiến cử tri gồm có 4.262 cử tri tham dự Hội nghị đảm bảo số lượng cử tri tham dự đúng quy định. Trong suốt quá trình diễn ra hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của cử tri bầy tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào những người được giới thiệu ứng cử, đồng thời cũng thẳng thắn, góp ý để các ứng cử viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt hơn trách nhiệm là người đại diện của nhân dân.

Tính đến ngày 10/4/2021, 100% khu dân cư có người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú tổ chức xong việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và gửi biên bản Hội nghị về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện.

Kết quả, trong 69 ứng cử viên đại biểu HĐND có 59 cá nhân đạt tín nhiệm 100%, 02 cá nhân đạt tín nhiệm 98,6%, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 98,5 %, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 98,3%, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 96%, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 88,6%, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 80,6%, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 47%, 01 cá nhân đạt tín nhiệm 46% và 01 cá nhân đạt tín nhiệm 45,3%.

Dự kiến để đảm bảo số dư người ứng cử tại các đơn vị bầu cử theo quy định (khoản 3, Điều 58, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện dự kiến lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HDND huyện là 59 người.

Trong đó, số lượng ứng cử viên trẻ tuổi là 17 người, chiếm tỷ lệ 28,8%, ứng cử viên nữ là 24 người chiếm tỷ lệ 40,7%, ứng cử viên ngoài đảng 10 người chiếm tỷ lệ  16,9%, tái cử 14 người, chiếm tỷ lệ 35,9%, tôn giáo 01 người, chiếm tỷ lệ 1,7%.

Cùng chuyên mục
Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà

(PLVN) - Làng Văn Hà (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vốn là làng mộc nức tiếng miền Trung, từng nhận được sắc phong của triều đình nhà Nguyễn. Hiện nay, làng nghề Văn Hà không tránh khỏi ảnh hưởng của sự suy thoái, cả làng chỉ còn vài vài người thợ làm những chiếc bàn tự xoay vì đam mê với nghề gìn giữ bởi đem lại thu nhập ổn định cho họ.
Đọc thêm