Xét nghiệm COVID-19 được Bảo hiểm y tế thanh toán 734.000 đồng/mẫu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin trên được đưa ra tại Công văn 4356/BYT-KHTC về hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 được Bộ Y tế vừa ban hành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mức thanh toán của BHYT đối với xét nghiệm COVID-19

Cụ thể, về mức giá thanh toán BHYT đối với xét nghiệm COVID-19, trước đó, Bộ Y tế đã có Công văn 4068/BYT-KH-TC ngày 30/7/2020 gửi các Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh; BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2418/BHXH-CSYT ngày 30/7/2020 chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thanh toán theo mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Theo đó, việc thanh toán đối với trường hợp mẫu đơn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ số 1735 là xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trong trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thì căn cứ Quyết định 1436/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế về định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) và phương án giá của một số đơn vị; Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/mẫu; Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/mẫu.

Về thanh toán đối với mẫu gộp thì căn cứ hướng dẫn gộp mẫu bằng hình thức gộp que và gộp dung dịch quy định tại Quyết định 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế. Trong khi Bộ Y tế chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để xây dựng giá dịch vụ áp dụng trong trường hợp gộp mẫu, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn, mức giá của việc lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu. Còn mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp.

Mức thu với đối tượng không thanh toán BHYT

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn rõ mức thanh toán với đối tượng không thanh toán BHYT. Với trường hợp mẫu đơn, Bộ Y tế đã có Công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 gửi các Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh căn cứ mức giá dịch vụ số 1735 là xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề thực hiện thu và thanh toán với người sử dụng dịch vụ theo quy định.

Theo đó, mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/ 1 mẫu xét nghiệm; trong đó: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: tối đa 117.800 đồng/mẫu; Mức giá xét nghiệm: tối đa 616.200 đồng/mẫu.

Đối với trường hợp gộp mẫu mà cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ 1735 nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật thì xác định chi phí lấy mẫu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mẫu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên.

Còn trường hợp gộp mẫu mà không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm như sau: Mức giá tối đa của việc lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu; Mức tối đa của việc thực hiện xét nghiệm với mẫu gộp là 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp. Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định mức giá của dịch vụ là 734.000 đồng (theo mức giá tối đa của dịch vụ số 1735 nên trên) thì: Chi phí lấy mẫu: 100.000 đồng; Chi phí xét nghiệm: bằng 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp để thực hiện xét nghiệm; nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mẫu thì chia 10...

Trong trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn. 

Cùng chuyên mục
Hình minh họa.

Kịch bản linh hoạt

(PLVN) - Bắt đầu từ hôm qua Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg; duy trì hoạt động 22 chốt kiểm soát ra vào thành phố; cho phép hoạt động thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày.

Đọc thêm