2 quận mới phải thông báo rõ ràng địa điểm các trụ sở mới

(PLO) - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chủ tịch lâm thời các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm phải thông báo địa chỉ trụ sở các đơn vị có thay đổi khi lập quận.

Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm

Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm

Ngày đầu tiên chính quyền hai quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm đi vào hoạt động. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngay khi 2 quận Bắc và Nam Từ Liêm chính thức hoạt động. Bên cạnh đó, đối với những đơn vị có sự thay đổi về trụ sở, 2 quận phải thông báo rõ địa chỉ mới trên phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức biết, thuận tiện cho liên hệ công tác.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chủ tịch UBND lâm thời 2 quận Bắc và Nam Từ Liêm khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cán bộ các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trực thuộc theo đúng chỉ đạo của UBND TP; ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; triển khai công tác bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp quận và cấp phường theo quy định.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với UBND lâm thời 2 quận và các sở, ngành liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành do HĐND, UBND các cấp đã ban hành để hướng dẫn áp dụng thực hiện trên địa bàn 2 quận để phục vụ nhân dân thuận lợi, đúng quy trình và đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm, cơ chế chính sách liên quan thuộc thẩm quyền UBND TP ban hành cho phù hợp yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. 

Theo ghi nhận của PLVN, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ được trụ sở phường của họ nằm ở địa điểm nào và cả bộ máy lãnh đạo do họ chưa được công bố rõ ràng. Ông Nguyễn Thơm, tổ 8, thị trấn Cầu Diễn cho biết: "Hiện tại tôi cũng chỉ biết tổ chúng tôi được chia về 3 phường khác nhau, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ ràng, và chúng tôi cũng chưa biết phường mình nằm ở đâu".

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm