2 Thứ trưởng được Thủ tướng bổ nhiệm lại

(PLO) - Thủ tướng mới ký Quyết định bổ nhiệm lại 1 Thứ trưởng Bộ Công an và 1 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2 Thứ trưởng được Thủ tướng bổ nhiệm lại

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm