51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 11/10 đến 13/10/2020 , các đại biểu đã bầu ra 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo đó, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Danh sách 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

(Tên xếp theo vần ABC)

1. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

2. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

4. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

5. Đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Giám đốc Công an tỉnh.

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

7. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX.

8. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

9. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

10. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

11. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

12. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

13. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai.

14. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

15. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Danh sách 51 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

(Tên xếp theo vần ABC)

1. Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

3. Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

5. Đồng chí Hoàng Thái Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Thành ủy Sông Công.

6. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên.

7. Đồng chí Hà Văn Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chánh Thanh tra tỉnh.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

9. Đồng chí Phạm Việt Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

11. Đồng chí Phan Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

12. Đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Giám đốc Công an tỉnh.

13. Đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Phú Lương.

14. Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ.

15. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

16. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX.

17. Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

18. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

19. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

20. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế.

21. Đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

22. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

23. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

24. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ.

25. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

26. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

27. Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

28. Đồng chí Hoàng Đức Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Xây dựng.

29. Đồng chí Nguyễn Linh, Bí thư Huyện ủy Định Hóa.

30. Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên.

31. Đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

32. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Nội vụ.

33. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

34. Đồng chí Mai Thị Thuý Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

35. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Tài chính.

36. Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

37. Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Giám đốc Sở Công Thương.

38. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

39. Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

40. Đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh.

41. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai.

42. Đồng chí Bùi Đức Thuận, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

43. Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

44. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

45. Đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

46. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

47. Đồng chí Hoàng Anh Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

48. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

49. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

50. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

51. Đồng chí Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm