89 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong số 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023, có 89 ứng viên bị loại hoặc xin rút.
Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước.
Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 642 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, Hội đồng giáo sư liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

So với danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, đã có 89 ứng viên bị loại hoặc xin rút. Trong đó có 18 ứng viên giáo sư và 71 ứng viên phó giáo sư.

Danh sách 642 ứng viên được đề nghị xét công nhận gồm 58 ứng viên chức danh giáo sư và 584 ứng viên chức danh phó giáo sư. Theo đó, ngành kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất với 102 (10 ứng viên giáo sư, 92 ứng viên phó giáo sư.

Ngành y học có 82 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 73 ứng viên phó giáo sư); liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 60 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 51 ứng viên phó giáo sư).

Hội đồng có lượng ứng viên rất thấp như luyện kim 3 ứng viên (1 giáo sư, 2 phó giáo sư); liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học 4 ứng viên phó giáo sư; ngành Văn học 5 ứng viên phó giáo sư…

Xem chi tiết danh sách ứng viên tại đây.

Theo kế hoạch dự kiến, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 trong thời gian từ ngày 25 đến 31/10.

Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, đầu tháng 9/2023, Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. So với năm 2022 (có 446 ứng viên), danh sách đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay tăng thêm 249 người.