Bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên Hội đồng Quản trị LienVietPostBank

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị của Ngân hàng.

Bà Chu Thị Lan Hương hiện không còn là thành viên HĐQT LienVietPostBank.

Bà Chu Thị Lan Hương hiện không còn là thành viên HĐQT LienVietPostBank.

Theo đó, bà Chu Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018 – 2023 thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank từ ngày 23/07/2021.

Cụ thể, Ngân hàng đã nhận được Công văn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của VietnamPost tại LienVietPostBank. Theo đó, VietnamPost thông báo bà Chu Thị Lan Hương sẽ không còn là người đại diện phần vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank.

Vì vậy, bà Chu Thị Lan Hương mất tư cách thành viên HĐQT ngân hàng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 35 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Điểm d Khoản 1 Điều 48 của Điều lệ LienVietPostBank.

Bên cạnh chức vụ Thành viên HĐQT LienVietPostBank, bà Chu Thị Lan Hương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Số lượng thành viên HĐQT LienVietPostBank sau khi bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên HĐQT vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm