Bảo đảm các mặt công tác của Văn phòng Chủ tịch nước sâu sát, hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước bảo đảm các mặt công tác sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho một số cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho một số cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Ngày 12/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, tán thành với Báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước về kết quả năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thành công này có nguyên nhân quan trọng là nền tảng thành công của cả giai đoạn và nhiệm kỳ năm 2016-2021.

Về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp cho Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, bảo đảm các mặt công tác sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh Văn phòng cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến đổi mới phương pháp, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác tham mưu tổng hợp, trong đó có việc cải tiến đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, biên tập báo cáo, chuẩn bị tài liệu, dự thảo văn bản, phiếu trình, báo cáo cũng như các công tác thông tin báo cáo; những vấn đề lễ tân, quản trị, tổ chức các chuyến công tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Phải chủ động phát hiện vấn đề, bám vào tình hình đất nước và xã hội, quản lý phục vụ tốt chương trình công tác Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, chủ động hơn trong những công việc được pháp luật và Đảng giao phó. Xem xét, rà soát đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện, đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

Quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công xử lý công việc đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, ngay quý I làm xong vấn đề này để cơ quan nền nếp, bài bản, hệ thống, xứng đáng cơ quan đầu não hệ thống văn phòng trung ương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương, các bộ, ban, ngành, cơ quan hữu quan để nâng cao hiệu quả công tác.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác rèn luyện, chủ động nghiên cứu, năng cao trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu mà Đảng, Nhà nước giao, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia uy tín.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch vững mạnh, môi trường cơ sở đoàn kết, thân ái, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Cán bộ văn phòng cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác rèn luyện, chủ động nghiên cứu, năng cao trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu mà Đảng, Nhà nước giao.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 Huân chương Lao động hạng Ba cho một số cán bộ của Văn phòng Chủ tịch nước.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm