Bị sếp quấy rối tình dục, có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phạm luật

- Theo  Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ  01/01/2021), nhân viên bị sếp ngược đãi, đánh đập hoặc quấy rối tình dục… có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bị sếp quấy rối tình dục, có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phạm luật

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) quy định rõ trong những trường hơp sau, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước: Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Người lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần phải báo trước trong trường hợp:

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm