Bí thư Hà Nội yêu cầu thay cán bộ yếu kém đạo đức, giảm sút uy tín

"Cấp ủy cấp trên cơ sở cần phải thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém... Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém về năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, giảm sút uy tín, nhất là đối với những địa bàn đã phát sinh phức tạp, có nguyên nhân do cán bộ yếu kém", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc TP Hà Nội” (Nghị quyết 15) và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, giải quyết những vấn đề dân sinh, bức xúc, phức tạp là công việc khó khăn, công phu, là nhiệm vụ tất yếu phát sinh trong quá trình vận động phát triển xã hội, nhất là đối với vị trí của thành phố Hà Nội- trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đang trong quá trình phát triển nhanh.

"Chính vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục giải quyết vụ việc đã được thành phố tổng hợp và vụ việc do các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát. Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố hiện nay; thường xuyên giám sát tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo", Bí thư Hoàng Trung Hải nêu rõ. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của các quận, huyện, thị xã về những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố; chỉ đạo kiểm tra, giám sát các công việc của các quận, huyện; xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền những nơi buông lỏng quản lý để xảy ra điểm nóng; những nơi không nghiêm túc thực hiện thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo và không nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sau 5 tháng triển khai thực hiện, toàn thành phố đã giải quyết xong 82 vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó, có 5/30 quận, huyện đã giải quyết xong các vụ việc gồm: quận Cầu Giấy và các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Thường Tín. Hiện, còn 118 vụ việc chưa được giải quyết xong, trong đó, có 16 vụ việc thuộc thẩm quyền các cơ quan thành phố, 102 vụ việc thuộc thẩm quyền các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Ngoài 200 vụ việc theo thống kê của thành phố, 30/30 quận, huyện, thị xã đã tiến hành rà soát tình hình các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn để chủ động khắc phục. Tổng số các vụ việc được thống kê là 326. Tính đến nay, đã có 126 vụ việc, hiện còn 200 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm