Biến vị trí, vai trò của báo chí thành động lực để phát triển đất nước

(PLVN) - Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, báo chí vừa là nguồn lực, vừa là động lực, có vai trò hết sức quan trọng. “Mong các đồng chí biến vị trí, vai trò, trách nhiệm của các nhà báo, các cơ quan báo chí thành động lực để phát triển đất nước”.

Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sáng nay (30/10), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền về nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định, Đại hội XIII của Ðảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Ðảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được tiến hành công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp thời gian tới, chúng ta phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng. 

Định hướng về mục đích thông tin, tuyên truyền, ông Hùng lưu ý các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội… 

Từ đó, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền còn giúp cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Cùng với việc tuyên truyền các dự thảo văn kiện, ông Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị báo chí chủ động phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Nhấn mạnh về yêu cầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: công tác tuyên truyền cần đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng; tuyên tuyền bằng nhiều hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội. 

Các cơ quan báo chí căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.

Đặc biệt, báo chí cần định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Làm sao để chúng ta tiếp nhận nhiều tiếng nói, những đóng góp xác đáng cả hai chiều, cũng như phản ánh được nhiều phòng trào thi đua, những điển hình, nhân tố mới để cổ vũ tinh thần bước vào Đại hội với một niềm tin và niềm hứng khởi mới.

Ông Hùng khẳng định, lòng dân rất quan trọng, nhưng tạo ra được thế trận lòng dân còn quan trọng hơn. Nhắc lại hào khí Đông A (thời nhà Trần) khi lòng dân và thế trận lòng dân đã tạo nên sức mạnh thần kỳ, ông Hùng mong muốn trong thời điểm hiện nay càng cần phải phát huy thế trận lòng dân.

“Báo chí vừa là nguồn lực, vừa là động lực, có vai trò hết sức quan trọng. Mong các đồng chí biến vị trí, vai trò, trách nhiệm của các nhà báo, các cơ quan báo chí thành động lực để phát triển đất nước”- ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

Trước đó, tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông tin một số nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm của các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lê Mạnh Hùng cho biết, Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIII của Đảng vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trung tâm có các phương tiện rất hiện đại; đồng thời dành 150 chỗ cho phóng viên nước ngoài và 600 chỗ cho phóng viên báo chí trong cả nước.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Đọc thêm