Bộ Quốc Phòng tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

(PLVN) - Ngày 26/6, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban CCHC Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, công tác CCHC luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng, hiệu quả các nội dung công tác CCHC không ngừng được nâng cao (nhất là giai đoạn 2016 - 2020).

Các mục tiêu, yêu cầu của công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 cơ bản hoàn thành, nhiều nội dung hoàn thành tốt (tiêu biểu là cải cách thể chế và cải cách bộ máy)… Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và một số bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, các giải pháp chủ yếu về công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2125, định hướng đến năm 2030: Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung Chương trình CCHC của Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, Đề án CCHC của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Xác định CCHC là một trong ba đột phá xây dựng quân đội giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung thực hiện các trọng tâm CCHC là cải cách bộ máy và cải cách thủ tục hành chính. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm