Bốn nguy cơ thách thức lớn được Đảng xác định gần 1/4 thế kỷ “vẫn còn tồn tại“

(PLVN) - Đề cập đến "4 nguy cơ thách thức" đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hiện nay các nguy cơ này vẫn còn tồn tại, bệnh cạnh đó có một số mặt diễn biến có tính chất phức tạp hơn.

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trả lời báo chí về 4 nguy cơ thách thức lớn.

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trả lời báo chí về 4 nguy cơ thách thức lớn.

Hội nghị Đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (20 - 25/1/1994) xác định 4 nguy cơ thách thức lớn là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

Tại họp báo sau Đại hội XIII sáng nay (1/2), ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những năm vừa qua, Đảng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, ngăn ngừa những nguy cơ này. Tuy nhiên, hiện nay các nguy cơ này vẫn còn tồn tại, bệnh cạnh đó có một số mặt diễn biến có tính chất phức tạp hơn.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý, "bốn nguy cơ này có quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau và nguy cơ nào cũng nguy hại, đều phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, không thể chủ quan, xem thường bất cứ nguy cơ nào".

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nếu xét về tổng thể thì yếu tố bên trong, yếu tố nội lực của Đảng, của đất nước, của dân tộc, của nhân dân ta là quan trọng nhất và các thế lực thù địch luôn muốn thực hiện diễn biến hòa bình đối với đảng ta, chế độ ta.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng rằng, "nếu chúng ta thực sự đoàn kết, vững vàng, bản lĩnh chính trị cao và dựa trên trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thì không thế lực nào ngăn cản con đường phát triển của đất nước ta".

Bốn nguy cơ thách thức lớn được Đảng xác định gần 1/4 thế kỷ “vẫn còn tồn tại“ ảnh 1
 Tổng Bí thư, Chủ  tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo sau Đại hội XIII.

Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về 4 nguy cơ mà Đảng ta đã xác định, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, trong văn kiện Đại hội XIII đã đề cập đến các thách thức đối với sự phát triển của đất nước như vấn đề kinh tế, tham nhũng, lãng phí, tự động hóa, sự chống phá của các thế lực thù địch…

"Các thách thức đó đều có ảnh hưởng như nhau, muốn giải quyết phải bàn bạc và có những giải pháp rất tích cực và được giải quyết đồng bộ" - ông Nguyễn  Xuân Thắng khẳng định.

Nêu ví dụ trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, nếu làm tốt như Tổng Bí thư nêu thì đó chính là góp phần vào việc khắc phục sự tự diễn biến, tự chuyển hóa; hay như cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang được triển khai rất tốt cũng chính là chống lại tự diễn biến, tự chuyển hóa và âm mưu của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong các giải pháp giải quyết các thách thức này, giải pháp lâu dài, bền vững là phải có một khuôn khổ pháp luật, thể chế, chế tài để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thực tiễn...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm