Các bộ, ngành, địa phương không được cát cứ thông tin

(PLVN) - Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được cát cứ thông tin, thông tin dữ liệu cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và được số hóa, liên thông, chia sẻ để hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương.

Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được thời gian vừa qua của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng quan niệm, chúng ta cần tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; cần thúc đẩy mạnh mẽ kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan. 

Để thông tin dữ liệu được thống nhất, thông suốt, đem lại hiệu quả cao nhất, theo Thủ tướng, phải thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng cần đào tạo nâng cao năng lực công nghệ thông tin. Thời gian tới, công chức, viên chức phải là những người tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ.

Trong tương lai không xa, Thủ tướng đề ra mục tiêu là chúng ta phải hướng tới xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ liên Chính phủ với các nước trên thế giới, đặc biệt với các nước trong cộng đồng ASEAN, phát triển Chính phủ số kết nối, liên thông, tương tác quốc tế là công việc quan trọng giúp tăng cường ngoại giao, hợp tác quốc tế.

Riêng với Cổng dịch vụ công quốc gia, Thủ tướng đề nghị hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế…; tiếp tục nâng cấp tính năng của Cổng để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

“Mục tiêu là hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công mức độ 4 trong năm nay, tức là khối lượng còn rất lớn và hôm nay mới là dịch vụ công thứ 1.000”, Thủ tướng trăn trở.

Chỉ rõ trách nhiệm đó không chỉ thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông mà còn của các địa phương, các bộ, các cơ quan liên quan, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục phát triển hệ thống các phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động, điều kiện của nền hành chính Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng. 

“Các công ty công nghệ thông tin, đặc biệt là các Tập đoàn VNPT, Viettel, cần phải tiếp tục cố gắng vươn lên, đồng hành cùng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong xây dựng Chính phủ số, cung cấp các giải pháp kỹ thuật tối ưu, an toàn, an ninh nhất cho Hệ thống thông tin của người Việt, phục vụ người Việt”, Thủ tướng gửi lời đến các công ty công nghệ.

Đối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương chuẩn hóa, triển khai xây dựng Hệ thống thông tin của mình, kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương không được cát cứ thông tin, thông tin dữ liệu cần được chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và được số hóa, liên thông, chia sẻ để hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải chuẩn hóa, điện tử hóa hơn 200 chế độ báo cáo để tích hợp vào Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, hoàn thành chuẩn hóa, số hóa biểu mẫu…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm