Các trường hợp được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp và người lao động; Nội dung chi và mức chi đối với các nhiệm vụ của Quỹ quy định tại Điều 67 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, việc thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; Phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động (LĐ) và doanh nghiệp (DN); Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người LĐ.

Hoạt động, quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán, kiểm toán... bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Các nguồn thu của Quỹ được chuyển vào tài khoản của Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật. Quỹ được sử dụng tối đa 50% số kết dư Quỹ năm trước liền kề để gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng kỳ hạn tối đa không quá 03 năm. Mức tiền gửi, kỳ hạn tiền gửi, chi nhánh ngân hàng nhận tiền gửi do Giám đốc Quỹ quyết định căn cứ vào phương án đầu tư Quỹ đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua. Lãi tiền gửi ngân hàng được bổ sung vào nguồn thu của Quỹ hằng năm. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, Cơ quan điều hành Quỹ lập dự toán thu, chi của Quỹ, chi thường xuyên hoạt động quản lý Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. Thu, chi, quyết toán, công khai tài chính và chế độ báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. Hằng năm công khai kết quả hoạt động, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH. Số dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản; quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Về mức đóng quỹ theo Quy định, DN hoạt động dịch vụ đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/người LĐ/hợp đồng. DN được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài của DN. Người LĐ đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

Quỹ sẽ hỗ trợ người LĐ phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn LĐ, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài với mức từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/trường hợp.

Hỗ trợ người LĐ phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ khi bị người sử dụng LĐ ngược đãi, cưỡng bức LĐ hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ: từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người LĐ trong hoạt động đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Hỗ trợ người LĐ chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc với mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí nhưng tối đa 50 triệu đồng/vụ việc; Trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người LĐ, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/vụ việc. Hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người LĐ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng LĐ với người sử dụng LĐ mà người LĐ không được bố trí chỗ ở: Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người LĐ.

Hỗ trợ thân nhân của người LĐ bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài với mức hỗ trợ: 40 triệu đồng/trường hợp.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người LĐ, người LĐ phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường LĐ, ổn định cuộc sống với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Công chức cấp xã có thể không bắt buộc phải tốt nghiệp đại học

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đọc thêm