Cân đối hàng chục nghìn tỷ đồng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ có phương án cân đối đủ hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các dự án, tiểu dự án của Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc theo đúng chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, chiều 13/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã khắc phục những thách thức lớn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình.

Cân đối hàng chục nghìn tỷ đồng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên làm việc chiều 13/9.

Đáng chú ý là mặc dù gặp khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương dẫn đến khó khăn trong việc cân đối ngân sách Trung ương cho các chương trình MTQG, Chính phủ vẫn chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; có phương án cân đối đủ hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các dự án, tiểu dự án của Chương trình theo đúng chủ trương đã được QH phê duyệt.

Tuy nhiên, với đặc thù của các địa phương thụ hưởng Chương trình, Chính phủ kiến nghị với QH cho phép Chính phủ ban hành cơ chế cấp phát toàn bộ đối với nguồn vốn vay ODA cho các địa phương phụ thuộc từ 90% ngân sách Trung ương trở lên. Đồng thời, đề xuất cho phép Chính phủ điều chuyển kế hoạch phân bổ kinh phí đã được QH phê duyệt cho Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2021 sang năm 2022.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc bày tỏ cơ bản thống nhất và cho rằng báo cáo đã phản ánh những nội dung cơ bản về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân triển khai thực hiện Chương trình. Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Về kiến nghị của Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình theo Nghị quyết 120/2020/QH14 của QH.

Thường trực Hội đồng Dân tộc thống nhất với Chính phủ về đề xuất xin điều chuyển kế hoạch phân bổ kinh phí đã được QH phê duyệt cho Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2021 sang năm 2022; đồng thời bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện năm 2022 được giao.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn đề nghị, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc và ban hành sớm quyết định đầu tư, các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng phương án, lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp đầu tư thực hiện Chương trình hàng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025; xác định những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, cần ưu tiên đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh, cần nhìn nhận Chương trình này trong tổng thể các Chương trình mục tiêu quốc gia; mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm