Cần lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện văn kiện Đại hội

(PLVN) - Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Tuyên Quang lắng nghe, chắt lọc các ý kiến của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện, nghiên cứu quán triệt tư tưởng, những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII của tỉnh. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ngày 5/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với tỉnh Tuyên Quang về nội dung kiểm tra việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Tuyên Quang trong quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của các cơ quan Đảng Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Tuyên Quang cũng đã tích cực trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định một cách cụ thể.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đã báo cáo với Đoàn công tác tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. Dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình cao về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Đồng thời, Dự thảo xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động và nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới và phải có nội dung, giải pháp thực sự thiết thực để tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại niềm tin cho nhân dân, là chỗ dựa của nhân dân.

Đặc biệt,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tỉnh Tuyên Quang lắng nghe, chắt lọc các ý kiến của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện, nghiên cứu quán triệt tư tưởng, những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII của tỉnh. 

Tuyên Quang cũng cần chuẩn bị tốt chương trình hành động, nâng cao trách nhiệm trong việc góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc tiến hành công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh phải khoa học, chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm quy định, quy trình để có được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị tốt các công tác cần thiết phục vụ Đại hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm