Cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn một số “trường hợp đặc biệt” để xem xét bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

(PLVN) - Hôm nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ năm, tiếp tục tiến hành các quy trình nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu đến Đại hội XIII ngày 29/1/2021.

Các đại biểu đến Đại hội XIII ngày 29/1/2021.

Trước phiên làm việc ngày 30/1, trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết rất cao.

Cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn một số “trường hợp đặc biệt” để xem xét bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII ảnh 1

Đồng thời, tiến hành một khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao; bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, nhất quán thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Trong đó đặc biệt coi trọng về chất lượng, hiệu quả; đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc..., nhưng cũng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

“Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân” – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 28/1, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ngày 29/1, trên cơ sở báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn.

Các đại biểu đã ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Quy trình nhân sự lần này được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh.

Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, “trên cơ sở kết quả chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao danh sách nhân sự đề cử trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo đúng quy định".

Đối với trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước;

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt cả với nhân sự tái ứng cử và nhân sự lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Trước đó, trao đổi với báo chí ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, để bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo với Trung ương về dự kiến cơ cấu, đề án nhân sự. Trên cơ sở đó, các đoàn sẽ thảo luận tại đoàn của mình.

Đại hội sẽ cung cấp hồ sơ rất đầy đủ của từng ứng viên để các đoàn đại biểu có đủ thời gian để xem xét một cách kỹ lưỡng từng đồng chí một. Các đoàn sẽ thảo luận về cơ cấu, số lượng, thành phần và xem xét hồ sơ từng đồng chí ứng viên.

Trên cơ sở nghiên cứu một cách đầy đủ nhất về hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự, các đại biểu lựa chọn theo đề án nhân sự đã được trình ra.

Sau khi thảo luận xong, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Tại Hội nghị thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ bầu ra các chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng.

Công tác nhân sự tại Đại hội “là then chốt của then chốt

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, công tác nhân sự tại Đại hội là đặc biệt quan trọng, “là then chốt của then chốt” vì cán bộ quyết định hiệu quả của đường lối khi thực thi.

“Sự trông đợi của tôi cũng không có gì hơn là Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc” – ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh. 

Muốn thế, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm