Cần Thơ: Đa dạng hình thức tuyên truyền đưa pháp luật đến người dân

(PLVN) - Ngày 6/10, Sở Tư pháp Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến văn bản luật thông qua tại kỳ họp thứ 9. Theo đó, triển khai các văn bản luật như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp.


Luật sửa đổi, bổ sung góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn

Nói về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, toàn bộ Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, trong đó có một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 có hiệu lực từ ngày 15/8/2020. “Luật khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật”, ông Nhân khẳng định.

Cần Thơ: Đa dạng hình thức tuyên truyền đưa pháp luật đến người dân ảnh 1
 Quang cảnh Hội nghị

Theo ông Nhân, luật đã sửa đổi bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; về cấp giấy phép xây dựng; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; về chứng chỉ hành nghề…“Về cấp giấy phép sửa đổi theo hướng rà soát đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng cho phù hợp với yêu cầu quản lý; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp phép và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng”, ông Nhân nói.

Ông Lê Quốc Hoàng, Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu Tư Cần Thơ cho biết, Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi đã giúp cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường “doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu truyền thống. Đồng thời, thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện tại. Bên cạnh đó, luật cũng sửa đổi nhiều điều, khoản liên quan đến nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu nhà nước…

Đối với Luật Đầu tư sửa đổi, ông Hoàng cho biết, Luật đã bổ sung “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý, gây cản trở quá trình gia nhập thị trường của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được đánh giá rất cao. Đạo luật này góp phần bảo đảm tính đặc thù của đầu đối tác công tư tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các pháp luật khác. Đồng thời, việc xây dựng khung pháp lý có hiệu lực cao hơn, ổn định hơn giúp tránh được các rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách

Cần Thơ: Đa dạng hình thức tuyên truyền đưa pháp luật đến người dân ảnh 2
 Đại biểu tập trung tìm hiểu những điểm mới của luật

Bà Châu Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ cho biết, sau hơn 7 năm thi hành Luật Giám định tư pháp, công tác này đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều bất cập trước những yêu cầu mới. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp đã có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp. Theo bà Minh, luật sửa đổi lần này đã giúp mở rộng phạm vi của giám định tư pháp theo hướng giám định tư pháp được trưng cầu, thực hiện ngay từ giai đoạn “khởi tố”, thay vì từ giai đoạn điều tra vụ án hình sự như quy định hiện hành. Đồng thời, bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; bổ sung cơ quan thuộc Chính phủ trong việc công nhận và đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và Kiểm toán nhà nước giới thiệu tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp; bổ sung quyền được bảo vệ khi hoạt động giám định và được bố trí vị trí phù hợp khi tham gia phiên tòa của người giám định…

·        Các ngành, các cấp khẩn trương triển khai luật mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì lẽ đó, thành phố đặc biệt quan tâm đối với công tác này.

Để công tác triển khai luật đạt được kết quả cao nhất, Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ đề nghị, các Sở, ban, ngành thành phố, quan tâm tổ chức triển khai các văn bản luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị bằng hình thức, nội dung phù hợp; sau hội nghị cấp thành phố, đề nghị sớm triển khai và tiếp tục thực hiện cho đến hết quý 4/2020.

Cần Thơ: Đa dạng hình thức tuyên truyền đưa pháp luật đến người dân ảnh 3
 Ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND quận, huyện chỉ đạo tổ chức triển các văn bản luật trong nội bộ cơ quan, ban, ngành cấp mình trong quý 4/2020; chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ra nhân dân trong năm tiếp theo đối với những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân.

“Đặc biệt, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của luật; chú trọng hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở”, ông Chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với cơ quan Báo, Đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung các văn bản luật nêu trên; trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đời sống nhân dân.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thêm 1 cuộc Hội nghị triển khai các văn bản còn lại được thông qua tại kỳ họp thứ 9. Các luật mới bao gồm: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm