Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tăng trưởng đột phá

(PLO) - Trước thời điểm có Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 8/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, Sở Tư pháp Cần Thơ đã mạnh dạn kết hợp với Bưu điện thành phố triển khai trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Việc được chọn là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương thí điểm Quyết định số 19 đã giúp Cần Thơ bứt phá mạnh mẽ trong cấp Phiếu LLTP, nhất là theo phương thức trực tuyến, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Sở Tư pháp và Bưu điện TP Cần Thơ luôn phối hợp hiệu quả trong công tác lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp và Bưu điện TP Cần Thơ luôn phối hợp hiệu quả trong công tác lý lịch tư pháp.

Để thực hiện kịp thời Quyết định số 19 của Thủ tướng và Quyết định số 1051/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các sở, ban ngành có liên quan và lộ trình thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn thời gian. 

Chỉ tính phối hợp với Bưu điện thành phố, ngay từ năm 2014, Sở Tư pháp đã chủ động ký kết với Bưu điện thành phố thực hiện việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và đạt được những kết quả nhất định. Sau khi có Quyết định số 19, tháng 10/2015, Sở phối hợp với Bưu điện thành phố ký hợp đồng thực hiện dịch vụ nhận và trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Một năm sau đó, được sự thống nhất của Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp và Bưu điện thành phố tiếp tục ký kết Hợp đồng số 03/STP-BĐCT cung cấp dịch vụ cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp với nhận, trả kết quả thông qua bưu chính trên địa bàn thành phố.

Theo quy định của Luật LLTP, nhiệm vụ cấp Phiếu LLTP trong bối cảnh công cuộc cải cách hành chính ở nước ta được quan tâm, đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực. Trong lúc đó, nhu cầu cấp Phiếu LLTP của cá nhân ngày càng tăng cao về số lượng, đa dạng về mục đích đòi hỏi phải được cải cách thủ tục mạnh mẽ để tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Xác định điều này nên ngay khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 92, Sở Tư pháp đã phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan trên địa bàn thành phố qua báo đài, cổng thông tin điện tử, lồng ghép trong các hội nghị triển khai luật của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng chủ động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện thành phố. 

Bên cạnh đó, Sở còn hướng dẫn qua Cổng thông tin điện tử của Sở, xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài địa phương; cung cấp thông tin về thủ tục, thành phần hồ sơ, lệ phí cấp Phiếu LLTP… để Bưu điện niêm yết công khai tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính; niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu LLTP trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. Hơn nữa, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn gửi UBND cấp huyện, cấp xã và yêu cầu niêm yết tại trụ sở tiếp công dân. Đến nay, các cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố đã biết đến và sử dụng dịch vụ cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ và cấp Phiếu LLTP trực tuyến ngày càng tăng.

Cụ thể, năm 2014, cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính được 246 trường hợp. Năm 2015, cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính được 852 trường hợp (tăng 246,34% so với năm 2014). Năm 2016, cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính được 1.464 trường hợp (tăng 71,83% so với năm 2015), cấp Phiếu LLTP trực tuyến mới chỉ được 16 trường hợp. Năm 2017, cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính được 2.494 trường hợp (tăng 70,36% so với năm 2016), còn cấp Phiếu LLTP trực tuyến được 99 trường hợp (tăng đột biến với tỷ lệ tăng 518,75% so với năm 2016). Với số liệu ngày càng tăng như trên, Sở Tư pháp tin tưởng công tác cấp Phiếu năm 2018 sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả hơn nữa.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vừa qua như vẫn còn một số cá nhân, tổ chức có thói quen muốn trực tiếp nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở. Phần mềm cấp Phiếu LLTP trực tuyến hiện mới chỉ đáp ứng được việc tiếp nhận hồ sơ và tra cứu, xác minh thông tin trong nội bộ các cơ quan, chưa kết nối, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có liên quan như Tòa án, Viện kiểm sát, Công an…

Vì vậy, để phát huy những kết quả đạt được, Sở và Bưu điện thành phố sẽ điều chỉnh lại nội dung phối hợp để thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện tính năng của phần mềm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến; cùng Bưu điện thành phố hướng dẫn nhân viên bưu chính tiếp nhận hồ sơ, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến để tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm