Chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc cấp văn văn bằng, chứng chỉ còn nhiều tồn tại, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý vấn đề này.

Hình minh hoạ.

Hình minh hoạ.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua cho thấy, công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ (VBCC) tại các sở GD&ĐT, các cục, các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, vai trò quản lý của các cơ quan quản lý được nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý VBCC còn tồn tại, hạn chế, một số nội dung thực hiện chưa đúng quy định.

Để bảo đảm cho công tác quản lý, cấp phát VBCC đúng quy định hiện hành, Bộ GD& ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ. 

Trước tiên là ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản về quản lý VBCC theo đúng nội dung, yêu cầu quy định; nội dung văn bản phải quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân, chế tài xử lý khi xảy ra sai phạm.

Các cơ sở giáo dục thực hiện cấp VBCC chỉ đúng quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP; các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc quản lý VBCC chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, trong đó lưu ý ký VBCC đúng thẩm quyền; lập và quản lý sổ gốc cấp VBCC, sổ cấp bản sao VBCC đúng quy định, chấn chỉnh việc cho phép nhận thay VBCC.

Các đơn vị giáo dục cần thực hiện việc in, quản lý, cấp phát phôi VBCC và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các trường thực hiện công khai thông tin cấp VBCC trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm tra cứu để tạo thuận lợi cho người có VBCC, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan tra cứu, xác minh, công nhận VBCC.

Theo Bộ GD&ĐT, việc công khai thông tin cấp VBCC đồng thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp VBCC.

Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trong việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp các loại chứng chỉ; kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hoạt động tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của nước ngoài trên địa bàn. Chỉ cho phép thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn đối với các đơn vị, tổ chức được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm