Chánh án TANDTC: Bảo đảm tính nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cam kết đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển, để Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp.

Trong phiên làm việc chiều nay (26/7), Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội cũng thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2021 Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục đắc cử Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Minh Trí tiếp tục đắc cử Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Chánh án TANDTC: Bảo đảm tính nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp ảnh 1

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng.

Sau đó, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chánh án TANDTC nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức ngay sau Lễ tuyên thệ, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp của Chính phủ, sự ủng hộ của Nhân dân, hệ thống TAND đã đề cao trách nhiệm, không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Hiến pháp giao phó: “Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cùng với cả hệ thống chính trị, TAND đã có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ta có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tiếp tục được Nhân dân bầu làm Đại biểu Quốc hội, được Đảng phân công và Quốc hội bầu làm Chánh án TANDTC, ông khẳng định: “Đây vừa là vinh dự cao cả, vừa là trách nhiệm lớn lao. Trân trọng cảm ơn Nhân dân, cảm ơn Đảng, cảm ơn Quốc hội vì đánh giá ghi nhận và tín nhiệm này”.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông nguyện khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội, không ngừng rèn luyện và nêu gương; cùng tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TANDTC phát huy truyền thống, phục vụ Nhân dân, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp tiên tiến.

Nỗ lực cao nhất để phát huy ưu điểm, thành tựu; khắc phục hạn chế, thiếu sót. Chăm lo xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của Tòa án, để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển, để Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp.

Chánh án TANDTC trân trọng đề nghị Nhân dân, Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát hoạt động của Tòa án các cấp để TAND hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ công lý rất vinh dự nhưng cũng rất trọng trách.

Đọc thêm