Chính phủ phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh: Kiên Giang, Tây Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn,  Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, đối với tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1107/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1108/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Đức Chín -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1129/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1130/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; ông Trần Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Dương Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1109/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1110/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Tống Quang Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Cao Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Đối với tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1111/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1112/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hùng Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1116/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1118/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Lương Trọng Quỳnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; bà Đoàn Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1127/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng cũng ký Quyết định 1128/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Lê Ngọc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Công Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm