Chính sách bảo hiểm tiền gửi giúp tổ chức tín dụng phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi là một cấu phần quan trọng trong mạng lưới an toàn tài chính của mỗi quốc gia, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ người gửi tiền và góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng

Một trong những nhiệm vụ chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là sử dụng nguồn Quỹ dự phòng nghiệp vụ để chi trả cho người gửi tiền được bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng (TCTD). BHTGVN đang triển khai các nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính. Hiện nay, BHTGVN đang bảo vệ cho tiền gửi của người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG.

Bên cạnh nghiệp vụ chi trả BHTG, BHTGVN còn dùng nguồn lực tài chính của mình cho vay đặc biệt khi tham gia kiểm soát đặc biệt các TCTD theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017; khoản 13 Điều 13 Luật BHTG và Quyết định số 593/QĐ-BHTG ngày 7/9/2018, cũng như hướng dẫn thực hiện quy chế về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt số 1327/HD-BHTG ngày 29/10/2019.

Vì vậy, việc tăng năng lực tài chính và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hiện có là nhu cầu cấp thiết của BHTGVN. Các biện pháp tăng năng lực tài chính cho BHTGVN chủ yếu bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung; tăng mức và mở rộng đối tượng thu phí BHTG; tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định; thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp, bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn…

Ngoài ra, BHTGVN tiếp tục tập trung tuyên truyền chính sách BHTG, nâng cao hiểu biết tài chính và giúp người dân có thể sáng suốt lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp, tránh được rủi ro lừa đảo, gian lận, góp phần củng cố lòng tin của họ vào chính sách BHTG và hoạt động của các TCTD.

Tăng cường vai trò trong giám sát và cơ cấu lại tổ chức tín dụng

Việc kiểm soát tốt rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG giúp BHTGVN bảo đảm tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, giảm bớt khả năng đổ vỡ TCTD và xác suất phải chi trả tiền gửi được bảo hiểm của tổ chức BHTG, đồng thời, giúp giảm áp lực chi phí xử lý khủng hoảng lên ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác.

Theo BHTGVN, trong 9 tháng đầu năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHTGVN đã chỉ đạo sát sao việc triển khai công tác kiểm tra trên toàn hệ thống theo hướng phù hợp, linh hoạt, vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Công tác giám sát được thực hiện đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua khai thác dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; theo dõi, phân tích và xây dựng các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý đối với tổ chức tham gia BHTG, các báo cáo giám sát chuyên sâu định kỳ hàng tháng đối với QTDND có vấn đề; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị NHNN các vấn đề bất thường phát sinh có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống TCTD.

Cùng với đó, BHTGVN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN trong việc hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các quy định có liên quan tạo điều kiện để BHTGVN tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD theo nhiệm vụ được giao tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Đặc biệt, nhằm nhận diện và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống rủi ro ngân hàng có thể xảy ra, trước mắt cần coi trọng định hình và hoàn thiện cơ chế, quy trình phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, Bộ Tài chính, NHNN, BHTGVN, trên cơ sở có sự phân công rõ ràng về khu vực giám sát của từng cấu phần để tạo tính chủ động, trách nhiệm trong quá trình giám sát, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống, ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm