Cho chuyển Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội về Đại học Quốc gia Hà Nội

(PLVN) - Sáng nay (21/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với Chính phủ cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Dự án) từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo tờ trình của Chính phủ, tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Dự án) từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho Bộ Xây dựng là 802,941 tỷ đồng (745,146 tỷ đồng  đã giao kế hoạch trung hạn).

Trong đó: Vốn trong nước là 520,146 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 225 tỷ đồng; vốn 10% dự phòng là 57,795 tỷ đồng .

Tổng kế hoạch đầu tư năm 2016, 2017 đã phân bổ cho Dự án là 467,923 tỷ đồng (vốn trong nước là 247,923 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 220 tỷ đồng) .

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Dự án còn lại là 335,018 tỷ đồng (vốn trong nước là 330,018 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch năm 2018 là 59 tỷ đồng (vốn trong nước là 54 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng).

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018 đã giao cho Bộ Xây dựng trước khi có Quyết định chuyển Dự án về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vì vậy, cần thiết điều chỉnh kế hoạch năm 2018 và kế hoạch trung hạn của Dự án đã giao cho Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Số vốn cần chuyển từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách nhấn mạnh, việc phát sinh điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội là do theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định trên ban hành sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018, nên Kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 giao cho Bộ xây dựng).

Vì vậy, việc điều chuyển là bảo đảm giao vốn đúng cơ quan quản lý, sử dụng nguồn vốn cho dự án nêu trên.

Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc điều chuyển vốn Ngân sách Nhà nước giữa hai cơ quan.

Bên cạnh đó, một số ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng cần nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án do Dự án chuyển đổi chủ đầu tư từ một cơ quan có năng lực và kinh nghiệm quản lý xây dựng (Bộ Xây dựng) sang một cơ quan không có chuyên môn quản lý xây dựng (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm