#chủ tịch Liên minh Công chứng Quốc tế (UINL) Lionel Galliez