Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (26/7), Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: VOV

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: VOV

Theo chương trình, sáng nay, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu chức danh này.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử trước khi Chủ tịch nước tuyên thệ.

Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu các chức danh này để chiều cùng ngày bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TANDTC sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ tại Quốc hội.

Cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, ông tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ khoá XIV). Chánh án TANDTC trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC

Cùng chuyên mục
Nhiều đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xác định rõ mục tiêu chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh.

An sinh xã hội đồng hành trong cuộc sống “bình thường mới”

(PLVN) - Trong cuộc sống “bình thường mới”, bên cạnh việc đảm bảo an toàn để phát triển kinh tế thì công tác an sinh xã hội đối với người dân cần tiếp tục được quan tâm. Lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế; phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng, động viên và nhân rộng các hoạt động thiện nguyện, qua đó giúp đỡ thiết thực người dân, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; bảo đảm sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt… đó là những vấn đề không được để đứt quãng trong cuộc sống “bình thường mới”.

Đọc thêm