Chuyển biến trong phòng, chống tác hại thuốc lá đối với đoàn viên, thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo ông Hoàng Tạ Lê Chí - đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với sự phối hợp, hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong 10 năm qua công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, thanh niên đã được thực hiện hiệu quả. Nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của đoàn viên, thanh niên đã được nâng cao, có chuyển biến rõ rệt.

Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tác hại thuốc lá tại Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ông Hoàng Tạ Lê Chí - Chuyên viên Phòng tổng hợp thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, hàng năm Trung ương Đoàn ban hành ban hành Công văn gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5 - 31/5.

Ông Hoàng Tạ Lê Chí - Chuyên viên Phòng tổng hợp thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực thi môi trường không khói thuốc lá năm 2023.

Ông Hoàng Tạ Lê Chí - Chuyên viên Phòng tổng hợp thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực thi môi trường không khói thuốc lá năm 2023.

Trong đó, Trung ương Đoàn tập trung vào các nội dung đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 như: Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; Lồng ghép tuyên truyền tác hại thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị tại cơ quan, đơn vị; Tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn, mít tinh, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu... chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc và việc triển khai các nội dung khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn thực hiện nhiều hình thức, hoạt động tuyên truyền, truyền thông trên các kênh báo chí. Đặc biệt là việc tuyên truyền thông qua các mạng xã hội Facebook, Tiktok, Youtube đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Từ năm 2016 đến nay, Trung ương Đoàn đã triển khai 77 lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại các lớp tập huấn, học viên đã được báo cáo viên truyền đạt các thông tin cơ bản về thuốc lá, tác hại của thuốc lá, tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam và trong thanh thiếu niên, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn còn tổ chức được 66 cuộc thi về tìm hiểu Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các tỉnh, thành với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Trong đó, nổi bật là các cuộc thi trên mạng xã hội và các cuộc thi theo hình thức sân khấu hóa. Đây là những sân chơi bổ ích, góp phần trang bị cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động truyền thông của các cấp bộ Đoàn.

"Từ năm 2016 đến nay, Trung ương Đoàn đã sản xuất hơn 15.000 áp phích Phòng chống tác hại của thuốc lá, 43.550 tờ gấp tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; 15.600 tài liệu truyền thông, 11.912 Biển mika tuyên truyền cấp phát cho 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các phòng làm việc của các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; Sản xuất và cấp phát 67 panô khung nhôm, in cấp cho các đơn vị sự nghiệp cơ quan Trung ương Đoàn".

Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn tổ chức 8 đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của các tỉnh, thành đoàn, cụ thể: Điện Biên, Bình Dương, Nghệ An, Bình Định, An Giang, Đồng Nai, Đắk Lắk, Cần Thơ.

“Hoạt động giám sát góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; phát huy các ưu điểm, khắc phục hạn chế; chia sẻ các hoạt động, mô hình, cách làm hiệu quả từ đó nhân rộng đối với các đơn vị khác.” - Ông Hoàng Tạ Lê Chí cho hay.

Theo ông Hoàng Tạ Lê Chí, với sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tính đến thời điểm hiện nay, các nội dung công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thanh niên, góp phần tác động tới việc hoạch định các chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thời gian tới, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phòng chống tác hại thuốc lá, Trung ương Đoàn thanh niên cho biết, sẽ tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần triển khai thường xuyên, liên tục.

Trong đó, tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá trong cả năm với nhiều hình thức, mang tính chiều sâu, tác động tới các cơ quan chức năng trong việc hoạch định chính sách về phòng chống tác hại của thuốc lá; Tận dụng các phương thức tuyên truyền phù hợp với thị hiếu của thanh niên; Tiếp tục phát huy những hoạt động trên mạng xã hội để lan tỏa nhanh, rộng những thông điệp về phòng chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.