“Chuyện lạ” ở Đồng Tháp: Giám đốc sở lơ là việc… tiếp dân

(PLO) - Trong khi lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dành nhiều thời gian tiếp công dân (TCD) thì nhiều giám đốc sở ở đây trong hơn 5 năm qua lại không TCD ngày nào

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là một trong các nội dung vừa được Thanh tra Chính phủ công bố tại Thông báo kết luận thanh tra số 1342/TB-TTCP về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật thanh tra, TCD, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Đồng Tháp, thời kỳ 2012 đến tháng 6/2017.

Biểu hiện của bệnh “trên nóng, dưới lạnh”?

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã dành nhiều thời gian cho việc TCD, thường xuyên TCD theo yêu cầu cả định kỳ và đột xuất. Số ngày TCD của lãnh đạo tỉnh đạt 290% (192 ngày/66 tháng). 

Trong khi lãnh đạo tỉnh rất đáng biểu dương thì một số cơ quan chưa thực sự quan tâm đến công tác này, đặc biệt là khối các sở của tỉnh. Cá biệt, có một số đơn vị, giám đốc sở không TCD ngày nào trong suốt… 5,5 năm (từ 1/1/2012-6/2017). Cụ thể là Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Không chỉ một số nơi lơ là trong công tác tiếp dân, chất lượng xử lý đơn thư tại tỉnh Đồng Tháp cũng còn nhiều hạn chế, trong đó phải kể đến những lỗi như phân loại đơn sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục tiến hành chưa tuân thủ theo quy định... 

Đây cũng là một thực trạng phổ biến từng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra khi tổng kết 3 năm thi hành Luật TCD. 

Những hạn chế, yếu kém chung đó là do một số cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở, chưa quan tâm đầy đủ, chưa xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác TCD; có nơi, có lúc còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trách nhiệm trực tiếp TCD định kỳ của người đứng đầu tại không ít bộ, ngành, địa phương chưa bảo đảm, dẫn đến tình trạng không nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết bức xúc của người dân, nhiều vụ việc công dân đã khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa thực sự nỗ lực, quyết tâm trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thiếu chủ động kiểm tra, rà soát; chưa xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong công tác TCD, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số nơi còn chưa nghiêm túc, chất lượng còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào theo dõi, tích hợp, khai thác, phục vụ TCD chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chỉ ra hàng loạt sai phạm

Trở lại với Thông báo 1342, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại của các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Tháp khi thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN. 

Tính riêng thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN tại Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm, đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Thanh tra Chính phủ cho rằng việc chuyển đổi vị trí công tác tại một số đơn vị không được quan tâm đúng mức; việc tuyển dụng, bổ nhiệm còn sai phạm, đặc biệt là việc tuyển dụng viên chức tại hàng loạt đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNN. 

Cụ thể là tại Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản. Sở không có kế hoạch tuyển dụng, không có thông báo tuyển dụng, không tổ chức thi tuyển... Việc làm này vi phạm quy định tại Nghị định 29 năm 2012 của Chính phủ. 

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, trách nhiệm này thuộc về Chi cục trưởng các Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Giám đốc Sở NN&PTNT. Việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lấp Vò (ông Dương Phú Thoại) được huyện thực hiện chưa đúng - bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện. 

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc kê khai tài sản thu nhập tại hầu hết đơn vị được kiểm tra đều thực hiện chưa đầy đủ về nội dung và hình thức theo quy định, việc kê khai còn nặng tính hình thức. Việc công khai, minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết các đơn vị được kiểm tra thực hiện chưa đầy đủ, chưa công khai theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong quy hoạch. Việc phê duyệt quy hoạch chậm so với quy định, ít nhiều làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và không phát huy được hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, tình hình thực hiện quy hoạch tại tỉnh Đồng Tháp chưa tốt. Các chỉ tiêu sử dụng đất chỉ đạt ở mức trung bình trở xuống.

Việc quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ, thể hiện ở chỗ nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch (tự chuyển đổi) ở mức khá cao tới 1.034 ha. Công tác quản lý, cập nhật biến động quản lý sử dụng đất tại đây cũng chưa tốt, hầu hết các huyện đều không theo dõi, ngay cả Sở NN&PTNT cũng không có số liệu này...

Về tài chính đất đai, những vấn đề về xây dựng bảng giá đất, áp dụng các quy định trong việc tính toán nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin địa chính không thể hiện chính xác, đầy đủ, ban hành giá không đúng quy định. Cá biệt có dự án xác định giá đất nông nghiệp vượt khung quy định của Chính phủ. Một số trường hợp miễn giảm tiền thuê đất chưa đúng quy định… 

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chấn chỉnh ngay những hạn chế, sai sót trong việc lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm; phê bình những cơ quan, đơn vị có nhiều sai sót trong thực hiện trình tự, thủ tục khi tiến hành thanh tra, thụ lý giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, kiểm điểm xử lý các thủ trưởng, cơ quan đơn vị không tổ chức TCD trong suốt thời kỳ từ năm 2012 đến tháng 6/2017.

Kiểm tra, xử lý các trường hợp tuyển dụng viên chức không đúng quy định tại các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNN. Xem xét trách nhiệm đối với Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản và Giám đốc Sở NN&PTNT. Đề nghị xem xét hủy bỏ quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lấp Vò. Xem xét xử lý trách nhiệm đối với Trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Đối với UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh; chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại; Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Tháp chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý hành chính trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra và biên bản làm việc của Ðoàn thanh tra với các đơn vị, địa phương. Xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về PCTN trong việc công khai, minh bạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xử lý về mặt kinh tế số tiền hơn 264 tỷ đồng theo hướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định thu hồi về ngân sách tỉnh số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Số tiền hơn 262 tỷ đồng, trong đó có hơn 212 tỷ đồng, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế kiểm tra rà soát xin miễn giảm tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Đối với trường hợp không đủ điều kiện xét miễn giảm theo quy định thì thu hồi quyết định miễn giảm trước đó và truy thu số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Đọc thêm