Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng "không dừng, không nghỉ, không chùng xuống"

(PLVN) - Hôm nay (12/12), Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 được tổ chức tại Hà Nội với hơn 700 đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị.

Công tác PCTN ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn. Ảnh minh hoạ.

Công tác PCTN ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn. Ảnh minh hoạ.

Hội nghị cũng được truyền trực tuyến tới 82 điểm cầu tại các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, bộ tư lệnh và tương đương trong Quân đội, với gần 5.000 đại biểu tại các điểm cầu. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay. 

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được, những việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ công tác PCTN trong thời gian tới.

Theo Ban Nội chính Trung ương, thông qua Hội nghị khẳng định rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCTN; khẳng định công tác PCTN không dừng, không nghỉ, không chùng xuống, mà ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự đồng tình ủng hộ của xã hội đối với công tác đấu tranh PCTN.

PCTN quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 đánh giá: Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (tháng 2/2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, cuộc đấu tranh PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra làm rõ, kết luận nhiều vi phạm nghiêm trọng, quyết định kỷ luật, đề nghị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị cả đương chức và nghỉ hưu. Kỷ luật của Đảng đi trước tạo tiền đề, mở đường cho kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác PCTN.

Tập trung tháo gỡ những khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc 

Một số khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc trong PCTN đã được tập trung tháo gỡ kịp thời và có chuyển biến tích cực, nhất là đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phục vụ công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; chấn chỉnh, khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh PCTN ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong PCTN; khắc phục tư tưởng “hạ cánh an toàn” trong xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm...

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không dám tham nhũng”. Việc ban hành và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngày càng đồng bộ, nhất là kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Hợp tác quốc tế về PCTN được tăng cường, đạt kết quả tích cực, qua đó, đã chọn lọc, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm tốt của các quốc gia, tổ chức quốc tế trong PCTN; thông qua hợp tác quốc tế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, truy bắt được các đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Vai trò của các cơ quan báo chí trong PCTN ngày càng được khẳng định và phát huy. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong PCTN ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm