“Cuối năm 2014 vẫn lấy phiếu tín nhiệm”

(PLO) - Chiều nay (23/6) trao đổi với báo chí bên hành lang QH, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: mặc dù Nghị quyết 35/2012/QH13 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đang được sửa, bổ sung, chờ thông qua ở kỳ họp sau (tháng 10/2014), nhưng việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn sẽ được tiếp tục vào cuối năm nay.

“Cuối năm 2014 vẫn lấy phiếu tín nhiệm”

- Thưa ông, với nhiều ý kiến chưa thực sự đồng thuận với hướng sửa đổi nghị quyết 35 được UBTVQH trình ra Quốc hội tại kỳ họp này, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục  được thực hiện như thế nào?

Sáng nay - 23/6, UBTVQH đã có báo cáo gửi cho các ĐBQH về việc thực hiện Nghị quyết này, nêu rõ cả ưu điểm và những bất cập, hạn chế, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở ý kiến góp ý của ĐBQH về dự thảo sửa đổi Nghị quyết tại kỳ họp này, ĐBQH thấy cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ hơn để sửa đổi đảm bảo chất lượng tốt hơn, tạo ra sự đồng thuận cao hơn trong cử tri và cả ĐBQH. Chính vì thế Quốc hội quyết định lùi chưa thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi tại Kỳ họp thứ 7 để sang kỳ họp sau. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc và ĐBQH đều nhất trí phải xác định tiếp tục chủ trương lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân, và cuối năm nay vẫn tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn.

Quốc hội cũng giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan lấy ý kiến của cử tri, lấy thêm ý kiến của ĐBQH, Hội đồng nhân dân để hoàn thiện dự thảo của Nghị quyết 35. 

- Ông có cho rằng Dự thảo sửa đổi Nghị quyết 32 sẽ kịp thông qua để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm vào cuối năm?

Tất nhiên là không kịp vì theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là mọi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày công bố nhưng phải đăng công báo rồi có hiệu lực 45 ngày từ ngày Quốc hội thông qua. Nên việc lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm nay sẽ vẫn theo Nghị quyết 35 hiện hành.

- Như vậy có bất cập gì không, thưa ông?

Không có bất cập gì cả. Đầu kỳ họp này, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm lần đầu từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ thứ nhất, rồi năm đầu của nhiệm kỳ tiếp, còn riêng nhiệm kỳ này tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm vào cuối năm 2014. 

- Trân trọng cảm ơn ông!

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm