Đại biểu Quốc hội băn khoăn "bao giờ lương mới đủ sống"?

(PLVN) - Đề cập đến công tác tinh giản biên chế và cải cách tiền lương, Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An) cho biết, “Cử tri đặt vấn đề cán bộ công chức đã tinh giản, đã gọn rồi nhưng lương bao giờ mới được đủ sống như Chính phủ đã nói?".

Hôm nay (29/3), Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Cho rằng báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ đã nêu rõ các thành tựu đạt được, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An Phan Thị Mỹ Dung cho rằng, Chính phủ cần đẩy mạnh tăng cường hơn nữa phân cấp, phân quyền cho địa phương. 5 năm qua, công tác này đã được chú trọng đổi mới thực hiện thông qua cải cách hành chính, sửa đổi bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến thẩm quyền của cá nhân, cơ quan, đơn vị trên một số lĩnh vực. 

Tuy nhiên, vẫn còn trở ngại, khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quản lý điều hành, giải quyết yêu cầu hành chính của người dân, doanh nghiệp, dẫn đến bị động, thiếu thông suốt, thiếu kịp thời. Nhiều công việc mà cơ quan chính quyền địa phương có khả năng giải quyết nhưng không có thẩm quyền giải quyết; các cơ quan cấp trên Trung ương không có khả năng giải quyết hiệu quả song lại có thẩm quyền giải quyết, khiến nhiều công việc ùn tắc, kém hiệu quả.

Bà Phan Thị Mỹ Dung dẫn chứng, các tỉnh thành chỉ được quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, còn từ trên 10ha trở lên phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Quy định này nhiều lúc đã kéo dài thời gian chờ đợi, thậm chí là mất cơ hội đầu tư. Trong khi đó, các địa phương đã nhiều lần đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền nội dung này các tỉnh, thành phố.

Hay như thực hiện cải cách hành chính, các đề án công nghê thông tin, số hóa các cơ sở dữ liệu đã có, Chính phủ chỉ nên quy định biểu mẫu, phôi mẫu còn nội dung, hình thức giao cho địa phương chủ động in ấn, chịu trách nhiệm. 

Nhưng thực tế có nhiều lĩnh vực phải chờ đăng ký, được mua, được cấp phát các biểu mẫu, phôi mẫu từ Trung ương. Hiện nay lại phổ biến việc những biểu mẫu, phôi mẫu trước đây do địa phương thực hiện thì Trung ương lấy về làm.

Từ đó, ĐB Phan Thị Mỹ Dung một lần nữa nhấn mạnh đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương với phạm vi, thẩm quyền của mình kết hợp với những thế mạnh riêng, địa phương sẽ phát huy được tính năng động, sáng tạo, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc trông chờ, ỷ lại vào Trung ương, chủ động các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn "bao giờ lương mới đủ sống"? ảnh 1
Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Phan Thị Mỹ Dung. 

Đối với đề án tinh gọn biên chế, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Chính phủ triển khai xây dựng, thực hiện song hành với đề án cải cách chính sách tiền lương, bà Dung chỉ ra, thời gian qua các địa phương đã quán triệt thực hiện quyết liệt, bộ máy tổ chức trong các cơ quan hành chính, đặc biệt là ở cơ sở đã tinh, đã gọn rất nhiều, đặc biệt là đã giảm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Hiện nay, xã loại 2, loại 3, công chức chuyên môn phụ trách chỉ có 1 nên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các công chức này phải làm việc cật lực. Nếu đi họp, đi học thì không có người làm thay, thậm chí phải làm cả ngoài giờ hành chính thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi thực hiện chủ trương, quy định tinh giản, sắp xếp tinh gọn bộ máy, ta đã gắn với mục tiêu là cải cách chính sách tiền lương, làm sao đảm bảo đời sống người hưởng lương và gia đình họ.

“Cử tri đặt vấn đề cán bộ công chức đã tinh giản, đã gọn rồi nhưng lương bao giờ mới được đủ sống như Chính phủ đã nói. Người hoạt động không chuyên trách ở xã lương chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, nếu chỉ trông vào lương thì làm sao đủ sống, làm sao an tâm công tác, cống hiến, lo bản thân mình còn không xong lấy gì lo cho gia đình”, bà Dung phản ánh.

Đồng thời cho biết cử tri chia sẻ với Chính phủ vì lý do khách quan khi thế giới, đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch Covid-19 nên chưa thực hiện được những nội dung trọng tâm của đề án cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình nhưng vẫn mong muốn Chính phủ trong thời gian tới, nhiệm kỳ tới tập trung thực hiện quyết tâm mà mục tiêu Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và đề án của Chính phủ về tiền lương cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được thu nhập từ lương và các chính sách, chế độ khác đủ để đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình mình.

Đọc thêm