Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới để phát triển đất nước

(PLVN) - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 mngày 9-10/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Ảnh: tuyengiao.vn

Sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Ảnh: tuyengiao.vn

Ban Tổ chức cho biết, có gần 2.300 đại biểu tham dự Đại hội gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt nam anh hùng, các điêm rhình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ... và các khách mời; các thành phần tộ giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học...

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điên rhành tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua;

Tiếp tục khơi dậy sức mạng to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời phá động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạng 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở, gắn với đẩy mạng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Chiều nay, 8/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Thị sát công tác chuẩn bị và nghe các cơ quan liên quan báo cáo tình hình, các phương án, kịch bản, chương trình, Thủ tướng nhấn mạnh việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát kỹ các khâu, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm Đại hội diễn ra thành công, đạt kết quả thiết thực.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm