Đạm Phú Mỹ có Tân Chủ tịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Xuân Hòa trở thành Tân Chủ tịch Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), đơn vị có thương hiệu mạnh là Đạm Phú Mỹ.

PVFCCo vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm, bầu mới một số thành viên HĐQT. Theo đó, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Dũng và ông Dương Trí Hội. Đồng thời, thông qua bầu cử công khai tại phiên họp đã bầu các thành viên HĐQT mới gồm ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Phan Công Thành.

Tân chủ tịch Nguyễn Xuân Hòa phát biểu tại phiên họp.(Ảnh: dpm.vn).

Tân chủ tịch Nguyễn Xuân Hòa phát biểu tại phiên họp.(Ảnh: dpm.vn).

HĐQT PVFCCo đã kiện toàn các chức danh quan trọng. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT; ông Phan Công Thành được bầu làm Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Xuân Hòa sinh ngày 1/7/1972, quê quán tại Hải Dương. Ông có trình độ Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; lý luận chính trị và quản trị doanh nghiệp ở bậc cao cấp.

Ông công tác trong ngành dầu khí Việt Nam từ năm 1994, bắt đầu công việc tại PV Gas, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó Tổng giám đốc kiêm Uỷ viên HĐTV PV Gas, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PV Power, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trước khi về Đạm Phú Mỹ, ông Hòa làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và kiêm Tổng giám đốc PVI.

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVFCCo. (Ảnh: dpm.vn).

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVFCCo. (Ảnh: dpm.vn).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch PVFCCo Nguyễn Xuân Hòa cho biết, Ban lãnh đạo PVFCCo sẽ đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, triệt để thực hiện công tác chuyển đổi số, thúc đẩy các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có “độ nhạy” cao với thị trường, tái cấu trúc song song với đổi mới mô hình kinh doanh, công tác marketing nhằm nâng cao hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, đưa Tổng công ty ngày càng phát triển.

Năm 2024, PVFCCo đặt kế hoạch sản xuất 850 nghìn tấn Urê, 143 nghìn tấn NPK; doanh thu hợp nhất 12.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 15%.

Đọc thêm