Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều ngày 19/1, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 2 cá nhân thuộc Sở Tư pháp Quảng Bình.

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 2 cá nhân thuộc Sở Tư pháp Quảng Bình.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khắc phục những khó khăn, ngành Tư pháp Quảng Bình đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật.

Cụ thể, ngành tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong năm 2021, Sở Tư pháp Quảng Bình đã thẩm định 69 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình (tăng 130% so với cùng kỳ năm 2020); góp ý 48 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và 16 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 1

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp cùng các sở, ngành liên quan đã tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề cải cách thủ tục hành chính. Qua rà soát đã xử lý và kiến nghị HĐND tỉnh xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) đối với 21 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc quy định liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ngành tư pháp Quảng Bình đã tích cực đổi mới mạnh mẽ, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như: Zalo, Fanpage, Facebook.... Trong đó, chú trọng lựa chọn hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, quan tâm hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, các đối tượng đặc thù.

Đáng chú ý, trong năm 2021, ngành Tư pháp đã thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, nhận diện các vướng mắc về mặt pháp lý trong công tác cách ly, điều trị, chế độ, chính sách liên quan. Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 10.616 hội nghị, cuộc họp cho hơn 1,4 triệu lượt người; tổ chức 187 cuộc thi với hơn 235 nghìn lượt người tham gia; in ấn phát hành hơn 448 nghìn tài liệu...

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 2

Ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Tiến hành kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật với hơn 75 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 180 báo cáo viên cấp huyện, 1.666 tuyên truyền viên cấp xã. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đến nay cũng đã được kiện toàn với 48 thành viên và tổ thư ký có 6 thành viên. Trong đó, Sở Tư pháp Quảng Bình đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan. Tích cực chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng.

Đối với các lĩnh vực như quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý nhà nước về pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng... được toàn ngành tư pháp triển khai đúng theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 3

Ông Hồ An Phong trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Lê Sơn - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự phối hợp hiệp đồng của Sở Tư pháp với các cấp, các ngành trong năm 2021 để thực hiện một cách toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2022 được xem là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp. Tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp toàn quốc năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng đối với ngành Tư pháp, đặc biệt là công tác xây dựng đảng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Do đó, ngành Tư pháp cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt hơn, hướng về cơ sở. Chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo lập môi trường pháp lý công khai, minh bạch, thuận lợi trong phát triển kinh – tế xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tư pháp. Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp. Đảm bảo hệ thống cơ quan tư pháp từ tỉnh đến xã thực sự vững mạnh, có đủ năng lực giúp chính quyền quản lý công tác tư pháp và thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương. Tập trung khắc phục những khó khăn, khuyết điểm, triển khai toàn diện, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 4

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 5

Ông Hồ An Phong trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Sở Tư pháp Quảng Bình.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 6
Ông Trần Chí Tiến trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với ngành tư pháp.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho ngành tư pháp cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp Quảng Bình.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm