Đẩy mạnh tín dụng chính sách nhằm góp phần xóa tín dụng “đen”

(PLO) - “Tập trung rà soát các đối tượng vay vốn, không để một đối tượng nào thuộc diện hộ nghèo mà không được tiếp cận tín dụng chính sách, rơi vào “bẫy tín dụng đen” - đó là yêu cầu của ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đơn vị trong hệ thống tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của NHCSXH vừa diễn ra mới đây.

Năm 2018, hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn chính sách với tổng doanh số cho vay đạt 62.078 tỷ đồng

Năm 2018, hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn chính sách với tổng doanh số cho vay đạt 62.078 tỷ đồng

Năm 2018, hoạt động của NHCSXH tiếp tục đạt hiệu quả cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng so năm 2017. Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 11.809 tỷ đồng, tăng 2.764 tỷ đồng so với năm 2017 - mức tăng lớn nhất trong 16 năm qua. 

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng (+9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn, trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 165.141 tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến 31/12/2018, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,78%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 736 tỷ đồng, chiếm 0,39%/tổng dư nợ.

Tổng doanh số cho vay năm 2018 đạt 62.078 tỷ đồng, tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017, với hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hơn 300 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 245 nghìn lao động, giúp hơn 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hơn 51 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, xây dựng gần 30 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 2,8 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Định hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH - yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của NHCSXH năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục tập trung tham mưu các ban, bộ, ngành tại T.Ư và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40 và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trong bối cảnh hoạt động tín dụng “đen” thời gian qua xảy ra trên nhiều địa bàn gây bất ổn trật tự xã hội, tác động xấu đến hoạt động tiền tệ ngành Ngân hàng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, ông Dương Quyết Thắng yêu cầu: “Các đơn vị tập trung rà soát các đối tượng vay vốn, không để một đối tượng nào thuộc diện hộ nghèo mà không được tiếp cận tín dụng chính sách, rơi vào “bẫy tín dụng đen”.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xuyên suốt trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, ông Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng tới việc chấp hành các thủ tục quy trình nghiệp vụ, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của chính quyền địa phương, tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ngoài ra, NHCSXH tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố theo kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát từ xa hoạt động tại NHCSXH cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp xử lý. Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời những giải pháp và chính sách mới được ban hành có liên quan đến hoạt động của NHCSXH. Chủ động rà soát các chương trình tín dụng chính sách xã hội để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đối tượng cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay cho phù hợp thực tiễn hoạt động.

Đồng thời, rà soát, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ toàn hệ thống. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm