Đề án Văn hóa công vụ: Công cụ đắc lực khắc phục hạn chế nhiệm vụ công

(PLVN) - Hôm nay (16/1), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Đề án Văn hóa công vụ: Công cụ đắc lực khắc phục hạn chế nhiệm vụ công

Quyết định phê duyệt văn hóa công vụ nhằm mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, góp phần thình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp đó là đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đề án Văn hóa công vụ: Công cụ đắc lực khắc phục hạn chế nhiệm vụ công ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu, “Đề án văn hóa công vụ là một đề án lớn, được chuẩn bị công phu từ năm 2016 và chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi trình chính phủ và được phê duyệt. Đây là đề án rất có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ chính phủ đẩy mạnh công tác tổ chức và công tác cải cách hành chính. Nếu như trước đây thường chỉ đề cập đến đề án văn hóa công sở, thì lần này Chính phủ đặt vấn đề về một đề án văn hóa công vụ, trong đó bao gồm cách ứng xử, ăn mặc, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước”.

Đề án Văn hóa công vụ: Công cụ đắc lực khắc phục hạn chế nhiệm vụ công ảnh 2
Bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước phát biểu tại hội nghị. 

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước đã tóm tắt nội dung Quyết định 1847/QĐ-TTg và cho biết, “Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức hoàn thành trong năm 2019; biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, tổ chức, hoàn thành trong năm 2019; hướng dẫn, theo dỗi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ trong các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành trong năm 2020. Đối với các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền, hoàn thành năm 2020; tuyên truyền, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức”.

Nhấn mạnh về trọng tâm nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, “Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ chỉ nêu chung, tuy nhiên khi đưa kế hoạch thực hiện cần phải đi vào cụ thể. Đề án văn hóa công vụ không chỉ liên quan đến việc sửa đổi Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, thậm chí còn liên quan rất nhiều vấn đề khác. Do vậy trong quá trình tổ chức thực hiện phải tìm ra điểm yếu để đi lên, từ đó lập kế hoạch có lộ trình cụ thể. Bên cạnh đó, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, đề nghị các đơn vị Bộ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng để không bỏ sót kết quả đạt được cũng như phát hiện những vi phạm (nếu có). Đồng thời, cần xem đây là một nội dung trong chương trình đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, có giáo trình rõ ràng để đưa vào giảng dạy. Đề án này cũng sẽ là công cụ tốt góp phần khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công vụ trong thời gian tới, chẳng hạn về thực hiện kỷ cương hành chính, quy định cấm uống rượu trong giờ làm việc, thực hiện hút thuốc đúng nơi quy định hay trong vấn đề xây dựng tình đoàn kết trong từng cơ quan…”, Bộ trưởng nêu rõ.

Sau Hội nghị này, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, từ đó thực hiện có hiệu quả Quyết định 1847 được Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm