Đề nghị công nhận Thực hành Then là di sản văn hóa nhân loại

Thủ tướng đồng ý để Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Đề nghị công nhận Thực hành Then là di sản văn hóa nhân loại

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc gửi Hồ sơ quốc gia "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3/2017.

Then vừa là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, vừa là một loại hình âm nhạc dân gian mà nội dung của nó phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi buồn đến những ước vọng, hoài bão, nhằm hướng tới những điều bình an, tốt đẹp cho cuộc sống.

Nghi lễ Then là hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng của tỉnh Bắc Giang, ra đời từ lâu đời và gắn bó với sự hình thành, phát triển của cộng đồng tộc người Tày, Nùng; phản ánh hiện thực đời sống xã hội người Tày, Nùng trong các giai đoạn lịch sử.

Khi tiếp cận với các lễ Then cổ truyền, người ta có thể thấy rõ nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Nùng, Thái.

Then chưa đựng các thành tố văn học, múa, mỹ thuật, âm nhạc và diễn. Hát Then – Đàn Tính, một loại hình văn nghệ quần chúng rất phổ biến, được yêu thích. Cũng qua đó mà âm nhạc Then đã vượt ra khỏi các nghi lễ Then do các thầy Then tiến hành. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm